Search
  • heidi391

Välkommen på en gedigen snabb-kurs i elförsörjning

Om produktion, elnät och behov i Sydsverige, så fungerar Sydsveriges elsystem. Tillgång på el diskuteras mycket men hur hänger systemet ihop och hur ser det ut egentligen? För att svara på det har Sydsvenska handelskammaren satt samman ett antal aktörer som har gedigen kunskap och har lång erfarenhet. Frågorna är komplexa men detta är ett sätt att snabbt börja komma in i frågorna. Program:

13.00 Introduktion – sydsvenska utmaningar och möjligheter Per Tryding, Sydsvenska Handelskammaren

13.10 Scenario för det skånska elsystemet Ola Solér, Region Skåne

13.20 Det sydsvenska elsystemet – Så funkar det! Lennart Söder, professor i elkraftsystem

13.50 Paus

14.00 Nätutbyggnad och energiomställning E.ON

14.20 Stabil och klimateffektiv elförsörjning i Sydsverige Uniper

14.40 Vindkraft, sol och grön vätgas – en del av lösningen Wind Sweden och Nilsson Energy

15.00 Q&A

15.20 Avslutning

Anmälan och länkar till medverkande föreläsare och företag hittar du på Sydsvenska handelskammarens hemsida11 views0 comments