Current projects

Find the latest information about our projects, please get in contact with us at: info@wind-sweden.com for further updates.

Kattegatt Offshore 

Ansökan om Regeringens tillåtlighet enligt miljöbalken

Favonius AB ansöker nu om tillåtlighetsförklaring enligt miljöbalken för en ny utformning av vindkraftparken Kattegatt Offshore. 

Läs mer om projektet på www.kattegattoffshore.com

Välkommen med frågor och synpunkter till:

Jan-Åke Jacobson – vebro@telia.com – tfn. 070-640 57 59

Jeanette Lindeblad - jeanette@wind-sweden.com - tfn. 070-605 44 41

Visualiseringar

Visualiseringar har tagits fram och visar exempel på utformningar från fem olika fotopunkter (fotopunkter - se kartan nedan). Exempel på placeringar och höjder har valts med syfte att jämföra och visa på visuella skillnader i antal vindkraftverk och totalhöjd.

Layout 2.png
Layout 3.png

Animeringar

Rörliga animeringar har tagits fram för några utformningsalternativ, för att illustrera den visuella skillnaden vid olika antal vindkraftverk och för olika höjder. Animeringarna visar utformningsalternativen både vid dagsljus, skymning och kväll från fotopunkt 3  (fotopunkter - se kartorna ).

  • UTFORMINGSALTERNATIV 1) 47 vindkraftverk med en totalhöjd om 158 meter.

  • UTFORMINGSALTERNATIV 2) 26 vindkraftverk med en totalhöjd om 183 meter.

  • UTFORMINGSALTERNATIV 3) 20 vindkraftverk med totalhöjd om 240 meter.

 

Som jämförelse mellan hinderbelysning över och under 150 meter så finns det också två animeringsfilmer som visar 28 vindkraftverk med 150 respektive 158 meters totalhöjd. Den visar belysningen över hela dygnet.

 

    •  

Storrisberget

Wind Sweden bistår Jämt Vind AB vid samråd med allmänhet och särskilt berörda
för projekt Storrisberget i Ragunda kommun.
Samrådsmötet hålls digitalt den 7 april k. 18:30.
Nedan kan samrådsunderlag med tillhörande bilagor laddas ned!
Välkommen med frågor eller synpunkter på projektet senast den 30 april
per post eller e-post till linda@wind-sweden.com
Storrisberget.JPG

Kattegatt Offshore 

Ansökan om Regeringens tillåtlighet enligt miljöbalken

Favonius AB ansöker nu om tillåtlighetsförklaring enligt miljöbalken för en ny utformning av vindkraftparken Kattegatt Offshore. 

Läs mer om projektet på www.kattegattoffshore.com

Välkommen med frågor och synpunkter till:

Jan-Åke Jacobson – vebro@telia.com – tfn. 070-640 57 59

Jeanette Lindeblad - jeanette@wind-sweden.com - tfn. 070-605 44 41

Visualiseringar

Visualiseringar har tagits fram och visar exempel på utformningar från fem olika fotopunkter (fotopunkter - se kartan nedan). Exempel på placeringar och höjder har valts med syfte att jämföra och visa på visuella skillnader i antal vindkraftverk och totalhöjd.

Layout 2.png
Layout 3.png

Animeringar

Rörliga animeringar har tagits fram för några utformningsalternativ, för att illustrera den visuella skillnaden vid olika antal vindkraftverk och för olika höjder. Animeringarna visar utformningsalternativen både vid dagsljus, skymning och kväll från fotopunkt 3  (fotopunkter - se kartorna ).

  • UTFORMINGSALTERNATIV 1) 47 vindkraftverk med en totalhöjd om 158 meter.

  • UTFORMINGSALTERNATIV 2) 26 vindkraftverk med en totalhöjd om 183 meter.

  • UTFORMINGSALTERNATIV 3) 20 vindkraftverk med totalhöjd om 240 meter.

 

Som jämförelse mellan hinderbelysning över och under 150 meter så finns det också två animeringsfilmer som visar 28 vindkraftverk med 150 respektive 158 meters totalhöjd. Den visar belysningen över hela dygnet.

 

    •  

Blåsmark

Samrådshandlingar kommer att finnas tillgänliga här för nedladdning 1 vecka före det planerade mötet, dvs den 20 maj.