top of page

Current projects

Find the latest information about our projects, please get in contact with us at: info@renewablesweden.se for further updates.

Kattegatt Offshore 

Layout 2.png
Layout 3.png

Animeringar

Rörliga animeringar har tagits fram för några utformningsalternativ, för att illustrera den visuella skillnaden vid olika antal vindkraftverk och för olika höjder. Animeringarna visar utformningsalternativen både vid dagsljus, skymning och kväll från fotopunkt 3  (fotopunkter - se kartorna ).

  • UTFORMINGSALTERNATIV 1) 47 vindkraftverk med en totalhöjd om 158 meter.

  • UTFORMINGSALTERNATIV 2) 26 vindkraftverk med en totalhöjd om 183 meter.

  • UTFORMINGSALTERNATIV 3) 20 vindkraftverk med totalhöjd om 240 meter.

 

Som jämförelse mellan hinderbelysning över och under 150 meter så finns det också två animeringsfilmer som visar 28 vindkraftverk med 150 respektive 158 meters totalhöjd. Den visar belysningen över hela dygnet.

 

    •  

Blåsmark 2.0

Fu-Gen Energi AB utvecklar ett vindkraftsprojekt vid Blåsmark 15 km sydväst om Piteå. Projektet har tidigare haft tillstånd för 25 vindkraftverk med en totalhöjd på 150 meter. För att möjliggöra användandet av bästa möjliga vindkraftsteknik avser Fu-Gen Energi AB att söka nytt tillstånd enligt miljöbalken för 15 turbiner med en totalhöjd på max 230 m.

 

Bolaget bjuder nu in allmänheten och särskilt berörda till avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken. Detta innebär att verksamhetsutövaren samråder om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, verksamhetens miljöeffekter samt om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Inom ramen för samrådet hålls ett möte då verksamhetsutövaren informerar om projektet, samlar in synpunkter och lokalkunskap samt besvarar frågor.

 

Tack till Er som medverkade vid samrådsmötet den 27 maj

 

Nedan finner Ni presentationen som visades samt de frågor som uppkom under mötet och under frågestunden i chatten. 

 

Välkommen med frågor eller synpunkter på projektet senast 18 juni 2021 per post eller e-post.

 

För anmälan, synpunkter och frågor, kontakta:

 

Linda Strandlund
linda.s@renewabldesweden.se
070-259 61 91

Samrådsunderlag för nedladdning finner du här under:

Kattegatt Offshore 

Ansökan om Regeringens tillåtlighet enligt miljöbalken

Favonius AB ansöker nu om tillåtlighetsförklaring enligt miljöbalken för en ny utformning av vindkraftparken Kattegatt Offshore. 

Läs mer om projektet på www.kattegattoffshore.com

Välkommen med frågor och synpunkter till:

Jan-Åke Jacobson – vebro@telia.com – tfn. 070-640 57 59

Jeanette Lindeblad - jeanette.l@renewablesweden.se - tfn. 070-605 44 41

Visualiseringar

Visualiseringar har tagits fram och visar exempel på utformningar från fem olika fotopunkter (fotopunkter - se kartan nedan). Exempel på placeringar och höjder har valts med syfte att jämföra och visa på visuella skillnader i antal vindkraftverk och totalhöjd.

Layout 2.png
Layout 3.png

Animeringar

Rörliga animeringar har tagits fram för några utformningsalternativ, för att illustrera den visuella skillnaden vid olika antal vindkraftverk och för olika höjder. Animeringarna visar utformningsalternativen både vid dagsljus, skymning och kväll från fotopunkt 3  (fotopunkter - se kartorna ).

  • UTFORMINGSALTERNATIV 1) 47 vindkraftverk med en totalhöjd om 158 meter.

  • UTFORMINGSALTERNATIV 2) 26 vindkraftverk med en totalhöjd om 183 meter.

  • UTFORMINGSALTERNATIV 3) 20 vindkraftverk med totalhöjd om 240 meter.

 

Som jämförelse mellan hinderbelysning över och under 150 meter så finns det också två animeringsfilmer som visar 28 vindkraftverk med 150 respektive 158 meters totalhöjd. Den visar belysningen över hela dygnet.

 

    •  
bottom of page