Blåsmark

Projekt Blåsmark ligger ca 5 km väster om Hemmingsmark i Piteå kommun. Området är klassat som riksintresse för vindbruk och är utpekat som lämpligt för vindkraft i den kommunala vindbruksplanen.

I samma område har det tidigare funnits ett tillstånd för uppförande av 25 vindkraftverk med en totalhöjd på 150 meter. I nuvarande utformning består projektet av 15 verk med en totalhöjd på 230 meter.

Gerda_edited.jpg

Project manager:

Hanna Lind

Contact info:

+46 70 282 78 34

7.jpg

Client:

Fu-Gen Energi AB

Contact info:

+46 70-957 75 37

Municipality

Piteå

Project phase

Samråd

The project in numbers

15

Number of wind turbines

230

Total height

295

Expected annual production

(GWh)

126461385-vector-map-of-the-city-of-stoc

Map of the area

See the application area and wind power areas for the projects wind farm.

Location
bruzaholm_karta_1494x996_90.jpg

Documents