top of page

Fjällboheden 2

FuGen Energi AB har för avsikt att ansöka om tillstånd för maximalt 10 vindkraftverk i Skellefteå kommun, Västerbottens län. Projektområdet är beläget cirka 45 km nordväst om Skellefteå. Den närmaste tätorten är Jörn som ligger cirka 10 km nordväst om projektområdet.

FuGen Energi AB har för avsikt att ansöka om tillstånd för maximalt 10 vindkraftverk i Skellefteå kommun, Västerbottens län. Projektområdet är beläget cirka 45 km nordväst om Skellefteå. Den närmaste tätorten är Jörn som ligger cirka 10 km nordväst om projektområdet. Fjällboheden 2 ligger i direkt anslutning till projekt Fjällboheden med 10 vindkraftverk som driftsattes under december 2021.

Det aktuella projektområde är i nära anslutning till ett av kommunens områden som är utpekade som lämpliga områden för vindkraft. Det ligger också nära ett riksintresseområde för vindkraft.

Vindförhållandena i projektområdet har initialt utvärderats via tillgänglig vindkartering samt lokala mätdata. Beräkningarna visar att vindförhållandena i området är mycket goda. Medelvinden vid 140 meters höjd över marken beräknas uppgå till 7,7 m/s. 10 vindkraftverk beräknas ge en årlig elproduktion på 230 000 MWh/år, i snitt cirka 23 000 MWh/turbin och år. Den totala vindkraftsproduktionen motsvarar hushållsel för cirka 46 000 villor eller cirka 11 500 villors totala energiförbrukning.

Gerda_edited.jpg

Projektledare:

Annie Larsson

Kontaktinfo:

7.jpg

Verksamhetsutövare:

Fu-Gen Energi AB

Kontaktinfo:

+46 76 10 62 085

Kommun

Skellefteå

Projektfas

Under utveckling

Projektet i siffror

10

Antal vindkraftverk

290

Total höjd

230

Förväntad årlig produktion (GWh)

126461385-vector-map-of-the-city-of-stoc

Karta över området

Se applikationsområdet och vindkraftsområdena för projektens vindkraftspark.

Plats
bruzaholm_karta_1494x996_90.jpg

Dokument

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad för respektive projekt.

arrow&v

Tack för ditt meddelande!

bottom of page