Kattegatt Offshore

Kattegatt Offshore har tillstånd för att bygga en havsbaserad vindkraftpark i Kattegatt. Projektet är lokaliserat utanför Falkenberg, närmsta avstånd till land är cirka sju kilometer och sträcker sig ca två mil ut i havet.

Teknisk beskrivning
Den tillståndsgivna vindparken omfattar vindkraftverk med en totalhöjd om 190m och en beräknad installerad effekt på 200MW.

Elproduktion
Den årliga produktionen beräknas till cirka 1 TWh förnybar el vilket motsvarar förbrukningen av hushållsel till cirka 200 000 hushåll. Ett enda havsbaserat vindkraftverk producerar tre gånger så mycket som ett landbaserat.

Tillstånd
Alla miljötillstånd för vindparken vann laga kraft den 2016-03-10. Kontrollprogram inför byggnation pågår. Ansökan om ändringstillstånd pågår för att bygga högre (240m) men färre verk.

Gerda_edited.jpg

Projektledare:

Stina Brask Bilén

Kontaktinfo:

+46 70 248 89 75

7.jpg

Verksamhetsutövare:

Favonius

Kontaktinfo:

Kommun

Falkenberg

Projektfas

Tillståndsgivet

Projektet i siffror

50

Antal vindkraftverk

Total höjd

1000

Förväntad årlig produktion (GWh)

126461385-vector-map-of-the-city-of-stoc

Karta över området

Se applikationsområdet och vindkraftsområdena för projektens vindkraftspark.

Plats
bruzaholm_karta_1494x996_90.jpg

Dokument

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad för respektive projekt.

arrow&v

Tack för ditt meddelande!