top of page

Kusberget

Projekt Kusberget ligger ca 8 km väster om Kälarne i Bräcke kommun. Projektet stämmer väl överens med den markanvändning och de riktlinjer för vindkraft som anges i Bräcke kommuns översiktsplan.

I nuvarande utformning består projektet av 17 verk med en totalhöjd på 220 meter.

Wind Sweden bistår Jämt Vind AB i tillståndsprocessen. Under hösten 2020 lämnades tillståndsansökan in. Ansökan kompletterades under våren 2021.

Kommunfullmäktige (KF) i Bräcke kommun beslutade den 16 juni 2021 att avstyrka etableringen. Till följd av detta avslog Miljöprövningsdelegationen (MPD) ansökan. Bolaget har överklagat MPD's beslut bl.a. för att det fattades innan KF's avstyrkan vunnit laga kraft. Även Mark och Miljödomsolen (MMD) har avslagit p.g.a. avsaknad av tillstyrkan. Beslutet har överklagats.

Den 13 april beslutade KF att dra tillbaka sitt veto och tillstyrka projektet. Ärendet ligger nu hos Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) i väntan på beslut om prövningstillstånd. Om MMÖD ger prövningstillstånd kan domstolen antingen avslå överklagandet eller återförvisa ärendet till MPD för prövning i sak.

Den 31 maj 2022 meddelade Mark och Miljööverdomstolen beslutet att det inte finns skäl för avslag, ärendet återförvisas till Miljöprövningsdelegationen för att starta upp prövning i sak

Nedan finns det ett urval av filer som är tillgängliga för nedladdning. Kontakta projektledaren om något annat material önskas. Däremot lämnas inget material ut som innehåller personuppgifter eller uppgifter om skyddsklassade arter.

Gerda_edited.jpg

Projektledare:

Hanna Lind

Kontaktinfo:

7.jpg

Verksamhetsutövare:

EnBW Sverige

Kontaktinfo:

+46 70 282 78 34

+ 46 10 454 08 98

Kommun

Bräcke

Projektfas

Miljöprövning

Projektet i siffror

17

Antal vindkraftverk

220

Total höjd

383

Förväntad årlig produktion (GWh)

126461385-vector-map-of-the-city-of-stoc

Karta över området

Se applikationsområdet och vindkraftsområdena för projektens vindkraftspark.

Plats
bruzaholm_karta_1494x996_90.jpg

Dokument

Miljökonsekvensbeskrivning

Synbarhetsanalys med vegetation

Samrådsredogörelse

Ljudberäkning

Kartor

Skuggberäkning

Fotomontage

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad för respektive projekt.

arrow&v

Tack för ditt meddelande!

bottom of page