Kusberget

Projekt Kusberget ligger ca 8 km öster om Kälarne i Bräcke kommun. Projektet stämmer väl överens med den markanvändning och de riktlinjer för vindkraft som anges i Bräcke kommuns översiktsplan.

I nuvarande utformning består projektet av 17 verk med en totalhöjd på 220 meter.
Wind Sweden bistår Jämt Vind AB i tillståndprocessen. Under hösten 2020 lämnades tillståndsansökan in.

Gerda_edited.jpg

Project manager:

Hanna Lind

Contact info:

+46 70 282 78 34

7.jpg

Client:

Jämt Vind AB

Contact info:

+46 70 866 27 50

Municipality

Bräcke

Project phase

Komplettering av tillståndsansökan

The project in numbers

17

Number of wind turbines

220

Total height

383

Expected annual production

(GWh)

126461385-vector-map-of-the-city-of-stoc

Map of the area

See the application area and wind power areas for the projects wind farm.

Location
bruzaholm_karta_1494x996_90.jpg

Documents