Nävlinge

Projekt Nävlinge ligger ca 6 km söder om Hässleholm i Hässleholms kommun. Området är utpekat som riksintresse vindbruk och som område lämpligt för vindkraft i den kommunala översiktsplanen.

I nuvarande utformning består projektet av 12 verk med en totalhöjd om 230 meter.
Wind Sweden bistår EnBW Sverige AB i tillståndprocessen. Under hösten 2020 genomfördes samråd med myndigheter.

Gerda_edited.jpg

Project manager:

Gerda Dufwa

Contact info:

+46 73 101 75 95

7.jpg

Client:

EnBW Sverige

Contact info:

+46 70 243 53 60

Municipality

Hässleholm

Project phase

Samråd

The project in numbers

12

Number of wind turbines

230

Total height

183

Expected annual production

(GWh)

126461385-vector-map-of-the-city-of-stoc

Map of the area

See the application area and wind power areas for the projects wind farm.

Location
bruzaholm_karta_1494x996_90.jpg

Documents